Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

'' Απεραθίτικη Στιχουργική Τέχνη... ''.     Απεραθίτικη   Στιχουργική   Τέχνη.   Γνωστή,   Πανελλήνια.    Ένα   Άριστο,   Διαρκές,   Σεμινάριο   Στιχουργικής...   Και  μάλιστα,   κορυφαίου   επιπέδου...

     Το   κυριότερο   χαρακτηριστικό   της   είναι   η   τέλεια   ομοιοκαταληξία,    σε   κάθε   κατηγορία,   που   είναι   το   Α   και   το   Ω,  σε   όλα   τα   Απεραθίτικα   τραγούδια.

     Η   Απεραθίτικη   Στιχουργική    Τέχνη,  περιλαμβάνει   :

Κοτσάκια   :   Είναι   τα   πιό   ολοκληρωμένα,   απο   κάθε   άποψη,   δίστιχα.   Είναι     δεκαεξασύλλαβα.   Τα   δημιουργούν   πανέξυπνα   μυαλά.   Το   βγάλημο   του   κοτσακιού   -   σε   μαγικές   στιγμές   ποιητικού   οίστρου   --   προσφέρει   μιά   απερίγραπτη   ευτυχία...  Τα   κοτσάκια   είναι   η   ίδια   η   ζωή   και   έρχεται,   αβίαστα   και   αυθόρμητα,   στο    στόμα   του   ανθρώπου   --  με   μορφή   στίχων   --   και   την   καταθέτει   σ΄  εμάς,   μέσα   από   τα   βιώματα   του...   Είναι   κορυφαίο,   ποιοτικά,   στιχουργικό    είδος.

     Τα   κοτσάκια   είναι   αυτοδύναμα,   αυτόνομα,   ανεξάρτητα,  ελεύθερα...   Δεν   είναι   ανάγκη   να   είναι  ρεφραίν,   σε   κάποιο   τραγούδι.    Ως   ρεφραίν,   μπορεί   να   χρησιμοποιήθηκαν   ή   να  χρησιμοποιούνται,   για  να   στολιστεί,  ένα   τραγούδι.   Αλλά   μπορεί,   κάλλιστα,   ένα   τραγούδι   να   αποτελείται,   εξ   ολοκλήρου,   πολύ   επιτυχημένα,   αποκλειστικά      και   μόνον,   απο   κοτσάκια.   

π.χ.   κλασσικό   κοτσάκι   :

Το   λουλουδάκι   του   βουνού,
δε   μού   ΄φηκε,   καθόλου,   νού...

Τετράστιχα   :     Τα   Απεραθίτικα   τετράστιχα,   όπως   και   τα   τετράστιχα   της   υπόλοιπης   Ελλάδας   είναι   τριακοντασύλλαβα.   Αποτελούνται,   συνολικά,   απο   30   συλλαβές.   Άλλα,   πολύ   γνωστά   τετράστιχα,   είναι   :   οι   Κρητικές   μαντινάδες,   της   Κεφαλλονιάς,   της   Καρπάθου,   της   Κύπρου,   κ.λ.π. 

 π.χ.   κλασσικό   τετράστιχο   :

Γράψε   μου   --   κι  ας   μη   μ΄  αγαπάς   --
δυό   λόϊα,   σε   μιά   κόλλα,
πο΄  ΄τότες,   μόνου,   θε   να   πώ   :   
''   Συχωρεμένα,   όλα...   ''.

Εξάστιχα   :    Τ΄   Απεραθίτικα   εξάστιχα   είναι   σαρακονταεξασύλλαβα.   Αποτελούνται   απο   46   συλλαβές.   Εξαίρεση   αποτελεί   το   ''   Χραμάκι   Απεραθίτικο   '',   που   είναι   παραλλαγή   εξάστιχου,   διαφορετικής   τεχνοτροπίας,  απο   το   κλασσικό   Απεραθίτικο   εξάστιχο   και   είναι   σαρακοντατετρασύλλαβο.  
  
π.χ.   κλασσικό   εξάστιχο   :

Ά   μ΄  αγαπάς   κι   έχεις   καρδιά,
έλα   στο   μύλο,   μιά   βραδυά,
κάτ΄  απ΄  την  αροχλάδα ·
ο   ένας   τ΄  αλλωνού   να   πεί
--   χωρίς,   καθόλου,   να   ντραπεί    --
τα   βάσανά   ν τ΄  αράδα...

Οκτάστιχα   :   Είναι   εξηκοντασύλλαβα.   Αποτελούνται   απο   60   συλλαβές.   Είναι   δικού   μου   τύπου.   Δική  μου   καινοτομία.    Έχω   κάνει   ένα   βήμα   παραπέρα   απο  τα   εξάστιχα   και   έχω   δημιουργήσει   τα   οκτάστιχα.   Είναι   γραμμένα   στ΄  Απεραθίτικα.   Έχω   βγάλει   και   την   μουσική  τους.   Χορογραφικά,   είναι   αργός,   μερακλίδικος   συρτός,   με   κύριο   χαρακτηριστικό   του,   τις   διπλές   περιστροφές.

Σε   ΄γάπου   και   σε   λάτρευγα,
γλυκό   μου,   βασανάκι
και   ήμεστα   σε   έρωτα
την   εποχή   εκείνη ·
μα   θά   ΄δες   πως   ΄περίσσευγα
κι   εΐνηκες   φαρμάκι
και   δεν  ήφηκες,   τίοτα
κι   ελεεικό   να   μείνει...   (Κ/Κ   ΟΔ΄- 18)                                 Δημοσιευμένο   στο   blog   μου.

Έρι   -   Έρι   :   Το   ''   Έρι   -   έρι   '' ,   στιχουργικά,     είναι   εικοσιτετρασύλλαβο,   τετράστιχο.   Αποτελείται,   συνολικά,      απο   24   συλλαβές.   Ως   σκοπός,   ο   παλαιότερος,   όπως   τον  τραγουδούσαν,   είναι   πολύ   πιό   γλυκός   και   πιό   αργός,   απο   τον   γνωστό   σημερινό.   Αλλά   δεν   μπορεί   να   αποδοθεί,   εύκολα   --   απο   ότι   μου   έχουν   αναφέρει   μουσικοί   --   οργανικά,   απο   το  βιολί   και   το   λαούτο,  όπως  τα   υπόλοιπα,   γνωστά   μας,   νησιώτικα   τραγούδια. 

 π.χ.   κλασσικό   ''   έρι   -   έρι   ''   :

Έρι   -   έρι   -   έρι,
ιάντα   τύχη   σκάρτη,
στη   χαρά  κι   εμένα
δε   μου   βγάνεις   πάρτη.

Μικρά   Τετράστιχα   :   Είναι,   ειδικά,   μικρά   εικοσασύλλαβα   τετράστιχα.   Αποτελούνται   απο   20,   συνολικά,   συλλαβές.   Χρησιμοποιούνται,   απο   τους   μουσικούς,   ως   ρεφραίν.   Είναι   μιά   πολύ   μικρή   κατηγορία,   αλλά   ας   την   αναφέρουμε.   

π.χ.    κλασσικό   μικρό   τετράστιχο   : 

Εσύ   κοιμάσαι,
με   τη   λαλά   σου
κι   εώ   υρίζω
στο   μαχαλά   σου.

     
                                                   Νίκος   Σαρρής     (Απρίλης   2016)


Απο  την  συλλογή  μου  :   '' ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΑ   ΤΡΑΟΥΔΙΑ  :   ΕΡΕΥΝΑ   ΚΑΙ   ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ... ''.