Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

'' Σ΄ ευχαριστώ πάρα πολύ... ''.


Σ΄  ευχαριστώ   πάρα   πολύ,
ιά   ό,τι   μό΄  ΄χεις   δώσει
και   μιά   σου   πράξη   όμορφη
μέ   ΄χει   υποχρεώσει.                                         (Κ/Κ   ΤΕ΄- 34)

Σ΄  ευχαριστώ   πάρα   πολύ,
που   πάντοτε   ωραία
μου   φέρνεσαι   κι   ευγενικά,
σα   ν τότε    πού   ΄σου   νέα.                             (Κ/Κ   ΤΕ΄- 35)

Σ΄  ευχαριστώ   πάρα   πολύ,
που   τόσοι   χρόνοι,   τώρα,
ποτέ   σου,   δε   μου   ξέχασες,
μα   βοηθάς   στη   μπόρα.                                  (Κ/Κ   ΤΕ΄- 36)

Απ΄  τη   γ καρδιά   σ΄   ευχαριστώ
πολύ,   ιά   όλα   ΄κείνα,
που   ταχτικά   τα   ξαναζώ,
στο   νού   μου,    στην   Αθήνα.                         (Κ/Κ   ΤΕ΄- 37)


                                                                     Νίκος   Σαρρής   (Φλεβάρης   2010)