Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

'' Υψέλι... '' ( 8 ).


Πάντα,   ήνοιωθα   Ένα   με   τη   γής...
                                                                                                  (Α΄΄ - 1464)

Τσ΄  αθρώποι,   που   μας   αγαπούσι,   δε   ν τζι   πετούμε...
                                                                                                  (Α΄΄ - 71)

Εώ,   δε   ζώ,   χωρίς   έρωτα... 
                                                                                                (Α΄΄ - 581)

Ο   άλλος   άθρωπος,   είναι   άλλος   άθρωπος...   Και   έτσι   ξεπερνάτε   τα   ερωτικά   σας   -   ψυχολογικά   προβλήματα.
                                                                                                (Α΄΄ -1493)

Καένας   δε   θωρρεί    το   τίοτα,   άμα    ν τό   ΄χει...   Άμα   ν του   φύει,   αρχεύγει   και   το   υρεύγει...                         
                                                                                               (Α΄΄ - 754) 


                                                                                            Νίκος   Σαρρής


Απο   τη   συλλογή   μου   :     ''   Υψέλι...   ''.
σ.σ.   :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,    γίνεται,   μόνον,   με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού    αριθμού,    που   την   συνοδεύει.