Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

'' Ακούω κόσμο και ντουνιά... ''.


Αρρώσκεια   εκατάντησε   
το   πάθος   μου   ιά   σένα ·
και   είχα   όνειρα   πολλά,
ιά   σένα,   καμωμένα.                                               (Κ/Κ    ΤΕ ΄- 241)

Καλά   -   καλά   πουπούλησες
το   αίμα   τω    γ κοκκάλω,
πό΄  ΄χω,    που   με   τη   σκέψη   σου
ζώ   και   με   τίοτ΄  άλλο.                                           (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 242)

Ιά    σκέψου   πως   σ΄  εγάπησα...
και   ίντα   ΄χω   τραβήξει
και   πως   ευτός   ο   έρωτας,
ποτέ,   δεν   είχε   λήξη.                                              (Κ/Κ   ΤΕ ΄ - 243)

Ακούω   κόσμο   και   ντουνιά
ό,τι   τσι  τρώσ΄  οι   πόνοι,
μα   πες   μου,   τι   να   πώ   κι   εώ,
τώρα,   δεκάδες,   χρόνοι.                                         (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 244)


                                                                           Νίκος   Σαρρής     (Μάης   2010)

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

'' Κλέβγω... ''.


Κλέβγω   απ΄  την    αγάπη   σου,
ιά   να   μπορώ   να   ζήσω ·
κι   ά   μέ   ΄χεις   μέσα   στη   γ καρδιά
να  αχτινογραφήσω.                                                                   (Κ/Κ   ΤΕ΄- 178)

Κλέβγω   απού  τα   μάθια   σου
τσι   σκέψες   και   τσι   βάνω
μες    στο   μυαλό,   ιά   να   μπορώ,
τραούδι   να  σε   κάνω.                                                              (Κ/Κ   ΤΕ΄- 179)

Κλέβγ΄  απ΄  το   μυαλουδάκι   σου
σκέψες   και   βγάνω   όξω,
π΄  απ΄  τη   γ καρδιά   δε   μπόρεσα,
ποτέ  μου,   να   σε   διώξω.                                                       (Κ/Κ   ΤΕ΄-180)

Μες   στα   ματάκια   σου  θωρρώ
-- που   ΄ν΄  τώρα   τόσοι   χρόνοι   --
και   βλέπω   η   αγάπη   μας,
ποτέ,   πως   δε   ν τελειώνει.                                                     (Κ/Κ   ΤΕ΄- 181)


                                                          Νίκος     Σαρρής     (Μάης   2010)

σ.σ.   :
΄ν΄   =     είναι.


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

'' Κι ά ν τόσoι χρόνoι... ''.


Να   μη   σε γνοιάζει   ά   μ πονώ
κι   αν   η   καρδιά   μου   λειώνει
και   ας   εδιαφέρουσου,
ιά   μένα,   τόσοι   χρόνοι...                                            (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 249)

Να   μη   σε   γνοιάζει   ά   μ πονώ,
τώρα   και   ίντα   κάνω
κι   άμα   μεθώ,   στη   σκέψη   μου,
καθόλου,   ά   σε   βάνω...                                               (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 250)

Να   μη   σε   γνοιάζει   ά   μ πονώ
και   πως   νοιώθω,   ιά   σένα
κι   αξάνοι΄ε   ίντα   θα   ενείς,
εσύ,   χωρίς   εμένα.                                                                               (Κ/Κ   ΤΕ ΄- 251)

Κι   ά   ν τόσoι   χρόνοι   χωρισάς,
δε   ΄ γγίζουσι   το    νού   σου ·
είναι   που   αισθηματικά,
όρθια,   εκοιμούσου...                                                     (Κ/Κ   ΤΕ ΄ - 252)


                                                                                  Νίκος   Σαρρής   (Μάης   2010)

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

'' Υψέλι... '' ( 5 ).


Στην   Ελλάδα,   όλο   θαρρούσι...     
                                                                                                                          (Α''  -   1162)

Μ΄  ένα   χαμόελο,   ανοίουσι   πιό  εύκολα   οι   πόρτες...                                                                                                                                      (Α''   -   921)

Τα   τραούδια   μου   ΄ναι,   το     χρέος   μου   στην   αθρωπότητα...        
                                                                                                                          (Α''   -   662)

Τ΄  Απεράθου   δεν   ήνοιωσε,   ποτέ,   την    ανάγκη   να   βγάλει   τραουδιστές.   Ιατ΄  ετραουδούμα   ν   όλοι...                                 
                                                                                                                          (Α''   -   631)

Αλυσοδένουσι   τη   γής...                          
                                                                                                                          (Α''   -   1185)


                                                                       Νίκος     Σαρρής

Απο   τη   συλλογή   μου   :   ''   Υψέλι...   ''
σ.σ.      :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,    μόνον,   με   την   προσθήκη   και    του   ειδικού   κωδικού  αριθμού,   που   την   συνοδεύει.