Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

'' Υψέλι... '' ( 2 ).


Πάντα,   μού   ΄ρεσε   να   κυνηώ   τα   δύσκολα...                 
                                                                                                                                           Α''   -   111


Μέσα   μου   βράζει   αρχαίο   ελληνικό    αίμα...                   
                                                                                                             Α''   -   72


Ό,τι   κάνω,   πάντα,   θέλω   νά   ΄ναι,   απόλυτα,   τέλειο...   
Και   είναι.    (με   τα   δικά   μου   κριτήρια)                         Α''   -   285


Έχω   δικιά   μου    γραμματική...                          
                                                                                                             Α''   -   51


Είμαι   πολύ,  πολύ   πιό   πέρα,   απού   τα  κόμματα...              
                                                                                                             Α''   -   81


                                                                                                        Νίκος     Σαρρής

Απο   τη   συλλογή   μου  :     ''   Υψέλι...   ''.
σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,   μό
νον,   με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,   που   την   συνοδεύει.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Επόμειν΄ η αγάπη μου...


Επόμειν΄  η   αγάπη   μου
και   τώρα   ταξιδεύγει
μες    στο   μυαλό   σου,   ταχτικά
κι   έρχεται   και    σε   βρίσκει ·
κι   αστροφεγγειές,   καμάρι   μου,
σε   θέρητα   υρεύγει,
μες   σε   τραούδια   μαγικά
κι   αγαπημένοι   δίσκοι.                                            (Κ/Κ   ΟΕ΄- 11)

Επόμειν΄  η   αγάπη   μου,
βαθειά,   μες   στ΄  όνειρό   σου
και   άνω   -   κάτω   κάνω   σε
ότι   να   μ΄  αντικρύσεις ·
και   το   θωρρώ,   φεγγάρι   μου,
πως   τρώω   το   μυαλό   σου...
και   σ΄  έννοιες,   πάντα,   βάνω   σε,
άμα   με   συναντήσεις.                                                         (Κ/Κ   ΟΕ΄- 12)


                                                                       Νίκος     Σαρρής     (Μάρτης   2010)

σ.σ.     :     Δικός   μου   τύπος   οκτάστιχου.

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Βάστα, λαέ μ΄ απάνω σου...


Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
η   μπόρα   να   περάσει,
μα   η    ζωή   σιά   -   σιά,
πάλι,   θα   ξανασάσει...                                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 151)

Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
--   χιλιοβασανισμένε ·
και   μη   μ πιστεύγεις,   τίοτα,
απ΄  όλα   όσα   λένε...                                          (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 155)

Βάστα,   λαέ   μ΄  απάνω   σου
και   μη   ν το   βάνεις   κάτω,
μα   μοναχοί   μας   βρίσκωμε
λύση   τω   μ προβλημάτω...                                 (Κ/Κ   ΤΕ΄- 145)

Τη   μ πλώρη   ξαναΰρισε
στη   δύσκολη   πορεία
κι   ηγέτης,   πάλι,   τω   λαώ,
γίνε   στην   ιστορία...                                          (Κ/Κ   ΤΕ΄- 148)                                                                       Νίκος     Σαρρής   (Απρίλης   2010)

Απο   τη   συλλογή   μου  :   ''   ΤΑ   ΤΡΑΟΥΔΙΑ   ΤΣΙ   ΚΡΙΣΗΣ   ''.

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

'' Σύνερθε... ''


Σύνερθε,   ιά  δε   θα   μπορείς,
μετά   που   θα   ξυπνήσεις,
να   ξανακάμεις   τίοτα,
πίσω   να   με   υρίσεις.                                            (Κ/Κ  ΤΣΤ΄- 414)

Σύνερθε,   ιατ΄  ο   πόνος   μου,
ά   σώσει   και   πολλύνει,
θα   ψάξω   σ΄  άλλη   αγκαλιά
ιά   νά   ΄βρω   τη   γαλήνη.                                     (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 415)

Σύνερθε,   όσο   ΄ναι   νωρίς
κι    ακόμα   προλαβαίνεις
--   κι   αφού   πως   σ΄  αγαπώ  θωρρείς
και   το   καταλαβαίνεις.                                         (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 416)

Σύνερθε,   ιατί   άμα   μ πώ
να   φύω   να   σ΄  αφήσω
και   πλανητάρχης   να   ενείς
δε   με   υρίζεις   πίσω...                                           (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 417)


                                                          Νίκος   Σαρρής     ( Ενάρης   2013)