Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

'' Ήλεα πως θα μ΄ αγαπάς... ''


Ήλεα   πως   θα   μ΄  αγαπάς,
ιά   όσο   ζείς,   μα   ήσου
--    μιά,   πού   ΄κανε   πειράματα   --
να   δείς   τη   δύναμή   σου...                              (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 422)

Ήλεα   πως    θα   μ΄  αγαπάς
--   πού    ΄δα   κι   εκόλλησές   μου   --
μα   ήμπες,   σαν   αλήτισσα
κι   ήκλεψες   τσι   χαρές   μου.                            (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 423)

Ήλεα   πως   θα   μ΄  αγαπάς
και    πως   ιά  μένα   θά   ΄σου,
χαρά   και   έρωτας   μαζί
και   θά   ΄χα   τη   γ καρδιά   σου.                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 424)

Ιά   ΄φτό   κι   εώ,   πιά,   ήλλαξα
--   που   χιλιοπόνεσά   σε...   --
και   σ΄  έδιωξα...   κι   ας   ήθελα
εικόνισμά   μου   νά   ΄σαι...                                (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 425)


                                                            Νίκος   Σαρρής     ( Ενάρης   2013)

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

'' Χαράματα... ''


Χαράματα   και   ξενυχτώ,
που  σ΄  έχω   στο   μυαλό   μου,
ιατ΄  ήσου,   πάντα,   μιά    ζωή,
εσύ   το   όνειρό   μου.                                  (Κ/Κ   ΤΔ΄- 182)

Χαράματα    και   ξενυχτώ,
ιά   τη    δικιά   σου   πάρτη 
και   μες   στο   νού   μου,   έχω   σε
και   δε   βουλώνω   μάτι.                              (Κ/Κ   ΤΔ΄- 183)

Χαράματα   και   ξενυχτώ ·
αυγές   και    δε    γ κοιμούμαι,
που   τσ΄  ομορφότερες   στιγμές,
πο΄  ΄ζήσαμε   θυμούμαι.                             (Κ/Κ   ΤΔ΄- 184)  

Χαράματα   και   ξενυχτώ,
πάλι,   ιά   όλα   ΄κείνα...
και   συ   κοιμάσαι   ήρεμη
κι   ήσυχια   στην   Αθήνα...                        (Κ/Κ   ΤΔ΄- 185)


                                                                     Νίκος   Σαρρής     (Σεπτέβρης   2009)

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

'' Υψέλι... '' ( 1 ).

Καμμιά   σοβαρή   αγάπη,   δε   βαστά   λιγώτερο   απο  
μιά   ζωή...         
 .                                                                                                         (Α''   -   11)


Πάντα,   εχοχλάκα   το   αίμα   μου...       
                                                                                                           (Α''   -   25)


Καένας,   δεν   είναι   υποχρεωμένος,   να   μας   αγαπά...        
                                                                                                           (Α''   -   33)


Άλλο   στιχουργός,   άλλο   ποιητής...                                                       
                                                                                                                              (Α''   -   35)


Όλα   ΄ναι   κανονισμένα...                                                                         
                                                                                                           (Α''   -   225)
  

                                                                          Νίκος     Σαρρής 
 
Απο   την   συλλογή    μου    :   ''    Υψέλι...   ''
σ.σ.     :     Οποιαδήποτε   αναφορά,   κοινοποίηση   ή   μεταφορά   φράσης,   γίνεται,    μόνον,    με   την   προσθήκη   και   του   ειδικού   κωδικού   αριθμού,      που   την   συνοδεύει.  

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

'' Το κινητό, μο΄ ΄ζήτηξες... ''


Το   κινητό,   μο΄  ΄ζήτηξες
κι   είπες   πως   θα   με   πάρεις
και   μού   ΄ναψες   μιά   πυρκαϊά,
που   τσι   φυσά   10 άρης.                                      (Κ/Κ   ΤΑ΄-  170)

Τον   αριθμό   του  κινητού
ιάντα   κι   εζήτας   τονε
και   τώρα,  πάλ΄,   η   έννοια   σου
κι   οι   σκέψες   θα   με   τρώνε.                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 171)

Τι   το   ΄θελες   το   κινητό
κι  ήρθες   να   το    ζητήσεις
και    στη   γ καρδιά   μου   ξύπνησες
χιλιάδες   αναμνήσεις.                                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 172)

Το   κινητό,   πον   ήξερα
ιάντα   κι   εΰρεψές   μου
και   νοιώθω   πως   δε   σέ   ΄βγαλα
απ΄  το   μυαλό,   ποτές   μου.                                (Κ/Κ   ΤΑ΄- 173)

                                                                            
                                                    Νίκος   Σαρρής     (Απρίλης   2008)