Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

'' Δε θέλω να μου ξαναπείς... ''


Δε   θέλω   να   μου   ξαναπείς,
ποτέ,   να   σου   ξεχάσω,
μα   μοναχό   ν του   θα   ενεί
ότι   να   ησυχάσω.                                                  (Κ/Κ   ΤΒ΄- 125)

Δε   θέλω   να   μου   ξαναπείς,
στο   πέρασμα   του   χρόνου,
ιάντα   μαθές   κι   εγάπου   σε
και   μόνο΄  ΄σένα   ΄πόνου.                                  (Κ/Κ   ΤΒ΄- 126)

Δε   θέλω   να   μου   ξαναπείς,
πως   δέθηκα   μαζί   σου,
ιατί   ιά   μένα   μιά   ζωή,
όλα   τα   πάντα   ήσου.                                          (Κ/Κ     ΤΒ΄- 127)

Δε   ν το   μπορώ   --   και   να   το   θες   --
άλλη   να   αγαπήσω
κι   απ΄  τη   γ καρδιά   κι   απ΄ το   μυαλό,
ιά   πάντα,   να   σε   σβήσω.                                (Κ/Κ   ΤΒ΄- 128)


                                                                      Νίκος   Σαρρής   (Σεπτέβρης   2008)

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 15 )


Αλληλοσυμπληρωνούμε-
στα   και   χωριστά   δε   ζούμε...                           (Κ/Κ   ΙΔ΄- 669)

Τίοτα,   δε   ίνεται   να
σε   αναπληρώσει΄,   εσένα...                                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 632)

Καμμιά,   ποτέ   μου,   άλλη   σα-
ν   εσένα,   δεν  εγάπησα...                                        (Κ/Κ   ΙΕ΄- 639)

Αγαπώ   τηνε   κι   ανησυ-
χώ,   ά   δε   ν τηλεφωνήσει...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 947)

Που   αγαπώ   τηνε   κι   ανη-
συχώ   πολύ,   ά   δε   φανεί...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 948)

Ό,τι   πιό   αγαπημένο
έχω,   είσαι...   κι    επιμένω...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 229)

Η   υναίκα,  όσα   κι   ά   ν τρα-
βά,   πάντ΄,   αγαπά   τον   άντρα...                      (Κ/Κ   ΙΔ΄- 670)

                                                                                                                    Νίκος   Σαρρής

σ.σ.     :     ***   εννοείται   ότι   απαιτείται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί...
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,  έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα   κοτσάκια   μου,   είναι    μιά   ενότητα,   θεματικά,   νοηματικά   και    ιστορικά.   Είναι,  δηλαδή,   ένας   κοτσάτος,   όπως   λέμε   στ΄  Απεράθου...

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

'' Έρι - έρι... , μου. ( 5 )


Έρι   -   έρι   -   έρι,
η   ζωή   μου   θά   ΄σου,
αλλά   μ΄  έκαμές   ζα-
βή   κι   εξέχασά   σου...                        (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 69)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
έχουσι   περάσει
τόσοι   χρόνοι,   αλλά
που   να   μου   ξεχάσει...                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 71)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
ιά   θυμήσου,   πού    ΄σου
έρωτάς    μ΄,   αλλότες
κι   ήπαιρνα   το   νού   σου...               (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 72)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
''   άμα    δε   ν τη   μ πάρω,
μέ   ΄θελε,   να   μ΄  ΄χει  '',
μού   ΄πε,   ''   ιά   κουμπάρο  ''...         (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 70)


                                                                                                       Νίκος     Σαρρής

σ.σ.   :     ***     εννοείται,   πως   χρειάζεται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.   

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

'' Δύσκολα την αγάπη μας... ''


Δύσκολα   η   αγάπη   μας
να   συγκριθεί   με   άλλη
και   τό   ΄χω   πως   μοναδικιά,
στα   χρονικά   θα   μείνει ·
πο΄    ΄ρχέψασι    τα   πάθη   μας
κι   οι   πόθοι   οι   μεγάλοι,
σε   ηλικία   παιδικιά
και   δε   θωρρώ   να   σβήνει.                (Κ/Κ   ΟΔ΄- 48)

Δύσκολα  την   αγάπη   μας
μ΄  άλλη   να   τη   συγκρίνω,
ιατ΄  άλλες   δεν   υπήρχασι
που   να    ενούσι   έπη ·
και   ξαναζεί   στη   σκέψη   μας,
σα   ν το   γ καιρό   εκείνο,
μα   την   εκαταστρέψασι
τα   όχι   και   τα   πρέπει.                       (Κ/Κ   ΟΔ΄- 49)


                                                                        Νίκος   Σαρρής     (Οχτώβρης   2009)                                                                              
σ.σ.   :     οκτάστιχα   δικού   μου   τύπου.


Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

'' Ίντα να πρωτοθυμηθώ... ''


Ίντα   να   πρωτοθυμηθώ
απ΄  το   γ καιρό   εκείνο,
που   ζείς   μέσα   στη   σκέψη   μου
και    τίοτα  δε   σβήνω.                                           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 568)

Ίντα   να   πρωτοθυμηθώ,
που   έχουσι   περάσει,
χρόνια   πολλά,   μα   η   καρδιά
δε   λέει   να   ξεχάσει.                                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 569)

Ίντα   να   πρωτοθυμηθώ,
που   όλα   τα   θυμούμαι...
και  στην   Αξά   που    έρχομαι
και   στην   Αθήνα   πού   ΄μαι.                               (Κ/Κ   ΤΑ΄- 570)

Ίντα   να     πρωτοθυμηθώ
και   πώς   να   σου    ξεχάσω,
που   θα   σε   βλέπω,   μιά   ζωή
και     δε   θα   ησυχάσω.                                          (Κ/Κ  ΤΑ΄-  571))

                                                                             Νίκος     Σαρρής     (Ιούλης   2008)