Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

'' Θέλω εκείνες οι στιγμές... ''


Θέλω   εκείνες  οι   στιγμές
που   ζήσαμε,   οι   λίες,
δύναμη   να   σου   δώνουσι
σ΄  όλες   τσι   δυσκολίες.                               (Κ/Κ   ΤΑ΄- 498)

Θέλω   εκείνες   τσι   στιγμές
μες   στο   μυαλό   να   φέρνεις,
να   τσι   θυμάσαι,   ά   δε   ζώ,
που   δύναμη   θα   παίρνεις.                            (Κ/Κ   ΤΑ΄- 499)

Θέλω   εκείνες  τσι   στιγμές
να   τσι   κλειδαμπαρώσεις
μες   στη   γ καρδιά   σου   και   στο   νού,
ιά   να   τσι   καλονοιώσεις.                               (Κ/Κ   ΤΑ΄- 500)

Θέλω   εκείνες   τσι   στιγμές,
ιά   οδηγό   να   τσ΄  έχεις,
τσι   δυσκολίες   τσι  ζωής
να   δείς   ότι   θ΄ αντέχεις.                                 (Κ/Κ   ΤΑ΄- 501)


                                                                 Νίκος   Σαρρής     (Ιούλης   2008)

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

''Σε ΄σκέβγουμου, συνέχεια... ''


Σε   ΄σκέβγουμου,   συνέχεια,
τσι   μέρες   πού   ΄σου   μακριά
κι   είχα   σε   στο   μυαλό   μου ·
μα   λές   κι   ήμου,   ερωτικά,
στο   νού   σου   βραδυνιάτικα,
σα   μ πού   ΄σου   στο   δικό   μου...                                  (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 5 )


Τσι   μέρες,   που   σε   πήρασι
μαζί   ντωνε   κι   ελείπασι,
σε   ύρευγ΄  η   καρδιά   μου ·
κι   επόνειε   ιατί   σέ   ΄χασε
--    κι   όμορφα   δε   ν τα   πέρασε  --    
ιά   δεν   ήσου   γ κοντά   μου.                                            (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 6 )

Ξέρεις   το,   πως   σε   λαχταρώ
--   και   δε   ίνεται   να   χαρώ   --
ά   δε   σε    συναντήσω ·
και   να   υρίσεις    ΄νέμενα,
ιά   δεν   ήβρησκα,    πουθενά,
βράχο   ιά    ν΄   ακουμπήσω...                                              (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 7 )

                                                                                 
                                                      Νίκος     Σαρρής   (Δεκέβρης   2012)
                                   

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

'' Έρι - έρι... '', μου. ( 4 )


Έρι   -   έρι   -   έρι,
αν   εξέφυέ  μου
κι   είπα   σου,   πως   σ΄  αγα-
πώ,   συχώρεσέ   μου...                                  (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 61)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
πάντα,  λειώνεις   μες   στα
μάθια   μου...    κι   εώ    ιά
σένα   δώνω   ρέστα...                                   (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 62)

Έρι   -    έρι    -    έρι,
παίρνεις   το   μυαλό   μου
και    σεργιάνι   πάτε...
πού   ΄σου   ν τ΄  όνειρό   μου...                   (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 63)

Έρι   -   έρι   -   έρι,
πονεμένοι    έρω-
τες   --   να   ν το   δικό   μας   --
άλλοι   δεν    ηξέρω...                                     (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 64)


                                                                                                 Νίκος     Σαρρής


σ.σ.   :     ***     εννοείται,   πως   χρειάζεται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.
                                                                                                                                 

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Κοτσάκια μου... ( 14 )


Στο   μυαλό   μου   μπαίνεις   κι   αλω-
νίζεις,   πάθος   μου   μεγάλο...                                   (Κ/Κ   ΙΕ΄- 833)

Κάνω  το,   που  μπαίνεις   κι   αλη-
τεύγεις   στο   μυαλό,   χαλάλι...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 979)

Στα   όνειρά   τζι,   όλο   με
θωρρεί,   που   έρωτα   ΄χωμε...                                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 838)

Είν΄  ο   έρωτάς   μας,   σαν   η-
φαίστειο,   που   λάβα   βγάνει...                              (Κ/Κ   ΙΕ΄- 533)

Ιάντα   να   μην   έρθεις,  πιό   νω-  
ρίς,   να   μη   ΄δώ   τόσο   πόνο...                              (Κ/Κ   ΙΔ΄- 205)

Ήτον΄  η   διαβεβαίω-
σή   σου,   ό,τι   πιό   ωραίο...                                       (Κ/Κ   ΙΕ΄- 890)

Απο   μι΄  αγκαλιά,   καλύτε-
ρο   φάρμακο,   δε   θα   βρείτε...                              (Κ/Κ   ΙΣΤ΄- 7)

                                                                                       
                                                                           Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :     ***   εννοείται   ότι   χρειάζεται    άδεια,   για   να  τραγουδηθεί...
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Τα   συγκεκριμένα   κοτσάκια   μου,   είναι   μιά   ενότητα,  θεματικά,   νοηματικά   και   ιστορικά.   Είναι,   δηλαδή,   ένας   κοτσάτος,   που   λέμε   στ΄  Απεράθου.