Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

'' Δε μού ΄πες, τώρα, πώς θα ζώ... ''


Δε   μού   ΄πες,   τώρα,    πως   θα   ζώ,                   
πού   ΄φυες   κι   ήχασά   σε ·
που   μού   ΄λεες,   πως   μιά   ζωή,
ο   έρωτάς   μου   θά   ΄σαι.                                      (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 402)

Δε   μού   ΄πες,   τώρα,   πως   θα   ζώ,
που   ήφυες   τροχάδη
και   μάλαξη   δεν   ήφηκες,
πά   να   στραφείς   το    βράδυ.                              (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 403)

Δε   μού   ΄πες,   τώρα,   πως   θα   ζώ,
πού   ΄καμες   τη   ζωή   μου
ένα  σωρό   ερείπια,
--  πού    ΄σουν   η   δύναμή   μου.                            (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 404)

Δε   μού   ΄πες,   τώρα,   πως   θα   ζώ
και   ποιά   στράτα   να   πάρω,
να   μη   με   ρίξει   το   πιοτό   
κάτω      και   το   τσιγάρο.                                       (Κ/Κ   ΤΣΤ΄- 405)


                                                                                      
                                                    Νίκος   Σαρρής     ( Ενάρης   2013 )Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

'' Θεέ μου... ''


Σε   όλα   Σου   ΄σαι   τέλειος
κι   υπέροχη   η   πλάση,
που   ήβαλες   τον  άθρωπο
το   βιό   ν του   να   περάσει.                            (Κ/Κ   ΤΑ΄- 291)

Δεν   έχωμε   φιλότιμο,
Θεέ   μ΄,  αγαπημένε,
και   καταστρέφωμε   τη   γής
και   όλα   μας   σε   φταίνε.                              (Κ/Κ   ΤΑ΄- 292)

Θεέ   μου,   ιά  συχώρα   μας,
συνορισά   μη   μ πκιάσεις,
μαζί   μας,  ιατ΄  αλλοίμονο
του   κόσμου   και   τσι   πλάσης.                      (Κ/Κ   ΤΑ΄- 293)

Σκύψε   και   στάσου   δίπλα   μας ·
μη   μας   σε   παρατήσεις
κι   ευτό   το  δημιούργημα,
πού   ΄καμες,   μη   ν τ΄  αφήσεις.                    (Κ/Κ   ΤΑ΄- 294)


                                                        Νίκος   Σαρρής     (Ιούνης   2008)

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

'' Άμα υρίσω και σε δώ... ''


Άμα   υρίσω    και   σε   δώ,
λωλαίνομαι,   χαρά   μου
και   δεν   ελέχω,   τίοτα,
στη   συμπεριφορά   μου.                                  (Κ/Κ   ΤΑ΄- 556)

Άμα   υρίσω   και   σε  δώ,
φτερά   βάνω   και   φεύγω
και   τη    γ καρδιά   μου,  που    πετά,
δε   ν τη   γκ ξαναμαζεύγω.                               (Κ/Κ   ΤΑ΄- 557)

Άμα   υρίσω   και   σε   δώ,
τι   να    σου    περιγράφω ·
σελίδες   και   κατεβατά
κάθομαι   και   σου   γράφω.                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 558)

Άμα   υρίσω   και   σε   δώ,
χάνεται   η   καρδιά   μου...
και   τρέχει   σ΄  άλλες   εποχές,
που   είχα   σε   δικιά   μου.                                (Κ/Κ   ΤΑ΄- 559)


                                                                          Νίκος     Σαρρής     (Ιούλης   2008)


Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

'' Με τη γ καρδιά μου απορώ... ''


Με   τη   γ καρδιά   μου   απορώ,
το   πως   αντέχ΄  ακόμα,
που   θά   ΄πρεπε,   κανονικά,
να   βρίσκεται   στο   χώμα.                       (Κ/Κ   ΤΒ΄- 142)

Ατέλειωτοι   ΄ν ΄  οι   πόνοι   μου,
σα     γ κι   εουτά   που    γράφω,
μα    μιά   ζωή   θα   συνεχώ,
ώσπου   να   μπώ   στο    ν τάφο.               (Κ/Κ   ΤΒ΄- 143)

Η   πονεμένη   μου   καρδιά,
δεν   έχει   χώρο   ιά   άλλοι
πόνοι,   που   ήτον΄   αδειανή,
κάποτε   και   μεγάλη.                                 (Κ/Κ   ΤΒ΄- 144)


                                                      Νίκος   Σαρρής     (Σεπτέβρης   2008)   

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

'' Το χρέος... ''


Τη   μ πόρτα   μου   ο   έρωτας
ήρθε   να   μου   χτυπήσει
και   πίσω,   πιά,   τόσω   χρονώ,
χρέη   να   μου   υρίσει...                         (Κ/Κ   ΤΔ΄- 299)

Εκείνα   που   του   δάνειζα,
τώρα,   τριάντα   χρόνοι,
ήρθεν   η   ώρα   κι   η   στιγμής
και   μου    τα   ξεχρεώνει.                      (Κ/Κ   ΤΔ΄- 300)

Τό   ΄πηρε,   πιά,   απόφαση
τα   χρέη   ν του   να   βγάλει,
πού   ΄ξερε   πόνοι   στη   ζωή,
πως   πέρασα   μεγάλοι.                          (Κ/Κ   ΤΔ΄- 301)

Πάλι,   καλά,   έστω   κι   αργά,
--   πρί   φύω   απ΄  τη   ζήση   --
που   σκέφτηκ΄  όσα   μου   χρωστεί,
πίσω    να   μου   υρίσει.                          (Κ/Κ   ΤΔ΄- 302)


                                                                     Νίκος   Σαρρής     (Οχτώβρης   2009)