Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

'' Εφίλου σε και ήλιωνες... ''


Εφίλου   σε   και   ήλιωνες
μέσα   στα   δυό   μου   χέργια
κι   επάτου   σε   στον     ουρανό,
που   σέ   ΄χα   αγκαλιά   μου ·
φιλιά   κι   ερωτικές   φωνές
εέμωζες   τ΄  αστέρια
κι  ήσου   κορμί   διάφανο,
πο΄  ΄τράβου   σε,   κοντά   μου...             (Κ/Κ   ΟΔ΄- 32)

Ώ,   ότι   να   θυμίζομαι
τσι   περασμένοι   χρόνοι
και   ξαναζώ   όσα   ΄ζησα,
μιάν   εποχή   αλλότες ·
και   λέω   όσο   σκέβγομαι
τσ΄  ερωτικοί   μας   πόνοι,
όντε   σε   πρωτογνώρισα  :
νά   ΄μεστα,   σαν   ετότες...                       (Κ/Κ   ΟΔ΄- 33)


                                                    Νίκος   Σαρρής     {Σεπτέβρης   2009)

σ.σ.   :     δικού   μου   τύπου   τετράστιχα.

εφίλου     =    σε   φιλούσα
επάτου    =    σε   πατούσα,   σε   ανέβαζα
εέμωζες   =    γέμιζες

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

'' Τό ΄να λεφτό...''


Τη   μιά   στιγμή,   που   θα   σε   δώ,
παίρν΄  η   ζωή   μ΄  ανάσα
κι   η   πεθαμένη   μου   καρδιά
σηκώνετ΄  απ΄   τη   γ κάσσα.                        (Κ/Κ   ΤΑ΄- 466)

Τό   ΄να   λεφτό   που    θα  σε   δώ
μπροστά   μου   να   περάσεις,
νοιώθω   σα   νά   ΄μαι   βασιλιάς
ολόκληρης   τσι   πλάσης.                                (Κ/Κ   ΤΑ΄- 467)

Το   ένα   δευτερόλεφτο
μ΄  αρκεί   --   που   θα   διαβάσω,
μες   στα   ματάκια   σου   τα  δυό  --
στον   ουρανό    να   φτάσω.                          (Κ/Κ   ΤΑ΄- 468)

Και   ΄κείνη   τη   γλυκειά   στιγμή,
που  κάμεις   και   υρίσεις,
μ΄  ένα  γλυκό   χαμόελο
μπορεί   να   μ΄  αναστήσεις...                        (Κ/Κ   ΤΑ΄- 469)


                                                                        Νίκος   Σαρρής     (Ιούλης   2008)

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

'' Μπάρεμου εκατό βολές... ''


Μπάρεμου   εκατό   βολές,
σ΄  έχω   αγαπημένη,
πιότερ΄  απ΄   όσο   σκέβγεσαι,
μα   τίοτα   δε   βγαίνει.                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 229)

Μπάρεμου   εκατό   βολές,
σε   θέλω   παραπάνω
απ΄  όσο   ονειρεύγεσαι,
μα   το   γ καιρό   μου   χάνω.                    (Κ/Κ   ΤΑ΄- 231)

Μπάρεμου   εκατό   βολές
απ΄  όσο   βάν΄   ο   νούς   σου,
πιότερο   σε   αγάπησα,
αλλά   εσύ   ΄κοιμούσου.                             (Κ/Κ   ΤΑ΄- 232)

Εώ   είμαι   περήφανος
ιά   τα   αισθήματά   μου ·
άλλο,   το   πως   δε   σού   ΄πκιανε
να   σ΄  έχω   στη   γ καρδιά   μου.           (Κ/Κ   ΤΑ΄- 233)


                                                        Νίκος   Σαρρής     (Απρίλης   2008)

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Κοτσάκια μου... ( 10 )


Μαζί   σου,    έρωτα    τρελλό
νοιώθω...   και    σα    μ παιδί   ελώ...             (Κ/Κ   ΙΕ΄- 313)

Είν΄  ο   έρωτάς   μας   τέλει-
ος   και   τα   φιλιά   τζι  μέλι...                                (Κ/Κ   ΙΕ΄- 453)

Μοιάζ΄  ο   έρωτάς   σου,    με   η-
φαίστειο,   που   κατακαίει...                                    (Κ/Κ   ΙΕ΄- 470)

Αγαπώ   σε   και   να   μή   ζη-
λεύγεις,   ιατί   δεν    αξίζει...                                      (Κ/Κ   ΙΕ΄- 522)

Ένα   κοπελλούδι   θέλει
με   κι   είναι    γλυκό,   σα  μέλι...                        (Κ/Κ   ΙΕ΄- 188)

Είν΄ τα   ιατρικά   του   πόνου
μου,   τα   δυό   σου   μάθια,   μόνου...            (Κ/Κ   ΙΕ΄- 155)

Άμα   σ΄  αγαπήσει   μιά   υ-
ναίκα,   στο   Θεό   σε   πάει...                                    (Κ/Κ   ΙΕ΄- 85)


                                                                            Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :     ***   εννοείται,   ότι   χρειάζεται   άδεια,   για   να   τραγουδηθούν.
Τα   παραπάνω  κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιυθεί   και   στο   blog   μου.

Ανήκουν  στην   κατηγορία   κοτσακιών,  που    έχουν   θετικό,   επαινετικό,   αισιόδοξο   μήνυμα   και    είναι   τα   πιό   ευχάριστα.

Κοτσάκια μου... ( 9 )


Τσι   καρδιάς   τσι,   ιάντα   κι   ήλλα-
ζε   ρυθμό,   η   καμοχείλα...                                             (Κ/Κ   ΙΕ΄- 223)

Δε   θα   ενώ   χιλιώ   χρονώ
και   μη   με   βάνεις    να   πονώ...                             (Κ/Κ   ΙΕ΄- 431)

Κι   αφού   το   ξέρεις   ότι   σε
λατρεύγω,   υποχώρησε...                                                    (Κ/Κ   ΙΕ΄- 437)

Ά   συνεχάς   --   πείσμα   να   μου
βαστάς   --   χαρά  στη   μοίρα   μου...                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 440)

Δε   με   σώνασι,  οι   πόνοι
μου   και   θα   με   φαρμακώνει...                           (Κ/Κ   ΙΕ΄- 444)

Πον    ήξερες,   πόσο   σε   λά-
τρεψα   και   πόσο   σέ   ΄θελα...                                  (Κ/Κ   ΙΕ΄- 540)

Την   αγάπη   μας   ΄σμπαράλια-
σες   κι   είν΄  η   καρδιά   μου   χάλια...              (Κ/Κ   ΙΕ΄- 403)

                                                              
                                                                            Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :    ***   εννοείται,   πως   απαιτείται   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.
Τα   παραπάνω   κοτσάκια    μου,  έχουν   δημοσιευθεί   και   στο   f.b.   μου.

Ανήκουν     στην  κατηγορία   κοτσακιών   :   ''   του   παραπονεμάτου  ''.   Είναι   κοτσάκια   που   κρύβουν  κάποιο   παράπονο,  ευαισθησία   και   πολύ   γλύκα...   Θα   αναφερθώ,   εκτενέστερα,   σ΄  αυτά   στις    αναλύσεις   μου,   για   τα   κοτσάκια,   στο   blog   μου...   

Κοτσάκια μου... ( 8 )


Με   φτηνές   απομιμήσεις
μου,  θα   ψάχνεσαι   να   ζήσεις...                 (Κ/Κ   ΙΕ΄- 215)

Ο   έρωτάς   μου   θα   σε   θα-
νατώνει   και   θα   σε   μεθά...                   (Κ/Κ   ΙΕ΄- 220)

Ας   το,    ν΄ απομείνει   όνει-
ρο   και   να   τραβάς   τσι   πόνοι...               (Κ/Κ   ΙΕ΄- 205)

Δεν   είχες   δυνάμες   να   στα-
θείς   μπροστά   μου,   μόνου,   άστα...         (Κ/Κ   ΙΕ΄- 206)

Τη   γ καρδιά   τζι   επυρπόλη-
σα   κι   ήκαμ΄  αραξοβόλι...                       (Κ/Κ   ΙΕ΄- 264)

Έχει   ο   καιρός   υρίσμα-
τα   και   θα   το   δείς   το   πείσμα...           (Κ/Κ   ΙΕ΄- 419)

Άλλοι,   δε   θα   πλησιάσου-
σι,   τα   βάθη    τσι   καρδιάς   σου...          (Κ/Κ   ΙΕ΄- 217)


                                                                            Νίκος   Σαρρής

σ.σ.   :   ***   εννοείται,   πως   θέλει   άδεια,   για   να   τραγουδηθεί.
Τα   παραπάνω   κοτσάκια   μου,   έχουν   δημοσιευθεί  και   στο   f.b.    μου.

Ανήκουν   στην   κατηγορία   :   πεισματικά   κοτσάκια.   Όπως   συνηθίζω   να   λέω,   πάντα,   τα   πεισματικά   κοτσάκια   είναι   το   αντίδοτο    στον   πόνο.   Υπάρχουν,   αντίστοιχα   και   πεισματικά   τετράστιχα,   εξάστιχα   και   οκτάστιχα.